วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Encoding Decoding Free 3.0.0 RC1 | โปรแกรมเข้ารหัสไฟล์ไม่ให้ใครมาแอบเปิดดู


Encoding Decoding Free 3.0.0 RC1 ฟรีโปรแกรมที่ใช้ในการเข้ารหัสไฟล์สำคัญ เพื่อไม่ให้ใครมาแอบเปิดดูได้ โดยการลากไฟล์ที่ต้องการเข้ารหัสไปที่รูปกุญแจล็อก (หรือคลิ๊กที่รุปกุญแจก็จะมีขึ้นมาให้เลือกไฟล์ที่จะใส่รหัส) โปรแกรมจะให้คุณใส่ รหัสผ่าน คุณก็ใส่ลงไปแล้วโปรแกรมจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาที่มีนามสกุลเป็น .cdu3 ทีนี้เราก็ลบไฟล์ต้นฉบับทิ้งได้เลย แล้วส่งไฟล์ .cdu3 นี้ไปให้กับผู้รับทางอีเมล์ หรือเก็บไว้ก็แล้วแต่ พอจะใช้ไฟล์ก็ลากไฟล์ .cdu3 เข้าไปที่รูปกุญแจไม่ล็อก โปรแกรมก็จะถามรหัสผ่านอีก
ครั้งก็ใส่เข้าไปมันก็จะทำการถอดรหัสจากไฟล์ .cdu3 ให้กลายเป็นไฟล์ต้นฉบับได้โดยอัตโนมัติ เรียกได้ว่าถ้าไม่รู้หรัสผ่าน ได้ไฟล์ไปก็ไม่มีประโยชน์

โปรแรกมนี้ใช้วิธีเข้าหรัสแบบ 128 บิท ซึ่งแกะได้ยากเย็นมากทีเดียวจึงมั่นใจในความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งเลยครับ

Download Encoding Decoding Free 3.0.0 RC1