วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

รวมไฟล์ PDF หลาย ๆ ไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวด้วยโปรแกรม Ultra PDF Merger 1.3.2


Ultra PDF Merger 1.3.2 ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถรวมไฟล์ PDF หลาย ๆ ไฟล์เข้าเป็นไฟล์เดียวกันได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานหรือการจัดส่ง,จัดเก็บต่าง ๆ เอาไว้ใช้ในกรณีที่คุณไม่สามารถแปลงไฟล์ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว เช่นเอกสารบางหน้ามี Error ก็save เป็น PDF เป็นส่วน ๆ แล้วเอามารว
มกันด้วยโปรแกรมนี้ คุณสามารถที่จะจัดเรียงลำดับของไฟล์ ได้ไฟล์ที่อยู่อันดับแรกก็คือหน้าแรก ๆ นั่นเอง โปรแกรมทำงานได้ค่อนข้างเร็วมาก  สะดวกสบายสุด ๆ

โปรแกรมนี้ต้องการ MS.netframework 4.0