วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมดู Internet IP address พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง | Mr.IPMr.IP ฟรีโปรแกรมเล้ก ๆ ที่จะช่วยคุณตรวจสอบ Internet IP address ( IP แท้) ของเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ได้ โดยตัวโปรแกรมจะแสดงข้อมูล Ip อยู่ที่ Task bar ด้าน ล่างและโปรแกรมยังมีฟังก์ชั่นแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของ ของ Ip address อีกด้วย

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้ได้ ในกรณีเช่นใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน Proxy server ก็สามารถตรวจสอบดูได้ว่า IP มีการเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่  โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ครับ ใช้ฟรีทุกกรณี

Download Mr. IP