วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมตรวจสอบและปิดโปรแกรม autorun | Autoruns 11.21


Autoruns 11.21  ฟรีโปรแกรมดี ๆ ที่จะมาช่วยเราตรวจสอบโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมประเภท Autorun หรือ อยู่ใน startup ดูลึกไปได้ถึงระดับ registry เลยทีเดียว
หากเรามีการติดตั้งโปรแกรมจำนวนมากมายในเครื่องก็จะมีโปรแกรมบางส่วนที่มีการฝังตัวและรันตัวเองขึ้นมาอัตโนมัติทันทีที่เปิดเครื่องเมื่อมีโปรแกรมจำพวกนี้มาก ๆ ก็จะทำให้เครื่องทำงานช้าลง หรือโปรแรกมประเภทไวรัสก็จะมีการฝังตัวและสั่งรันตัวเองแบบ Auto ด้วย ถึงแม้ว่าจะทำการลบไฟล์ไวรัสทิ้งไปแล้วแต่มันก็ยัังสามารถกลับมาทำงานได้ ถ้ามีการฝังตัวอยู่ณะที่ใดที่หนึ่ง
Autoruns 11.21  เป็นโปรแกรมที่จะช่วยในการการตรวจสอบโปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนของ Autorun และสามารถสั่งปิดหรือยกเลิกโปรแกรมเหล่านั้นได้ทันที รวมไปถึง registry ทั้งหมดของโปรแกรมนั้น ๆ ด้วยจึงมั่นใจได้ว่ามันจะถูกหยุดการทำงานอย่างถาวร ทีนี้ค่อยไปสั่ง Remove หรือลบโปรแกรมนั้น ๆ ออกไปจากเครื่อง