วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Google SketchUp 8.0 | ฟรีโปรแกรมออกแบบตึกยอดนิยมGoogle SketchUp 8.0 สุดยอดฟรีโปรแกรมด้านออกแบบแอาคาร (CAD) ที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดตัวหนึ่งของโลก ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบครัน รูปทรงโพลิก้อนที่สามารถ ดัด  เพิ่ม จุดตรงนั้นตรงนี้ได้ตามต้องการช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างโมเดลอาคาร ต่าง ๆ ได้สวยงามสมดังใจ.


นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับ Google maps คือสามารถนำโมเดลที่สร้างไว้ไปวาง ได้ทันทีช่วยกำหนดพิกัดสถานที่ที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ หรือเอาไปใช้ในการพรีเซ็นต์งานนำเสนอได้ ถึงโมเดลจะดูคล้ายภาพวาด แต่เมื่อเทียบกับความง่ายในการใช้งานและประหยัดต้นทุนด้าน Software  แล้ว
Google SketchUp จึงกลายเป็นโปรแกรมยอดฮิตสำหรับนักออกแบบอาคารอย่างง่ายดาย.

Download Google SketchUp 8.0