วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

DFM2HTML 6.1 | ฟรีโปรแกรมออกแบบเว็บไซด์ HTMLDFM2HTML 6.1 เป็นโปรแกรม HTML editor ที่มีความพิเศษกว่าโปรแกรมทั่วไปคือมันทำงานให้โหมด WYSIWYG (What You See Is What You Get)  อ่านว่า "วิกซี่วิก" มันเป็นโหมดที่หมายถึง คุณเห็นอะไรบนหน้าจอคุณก็จะได้แบบนั้น หรือคล้าย ๆ กับ Design mode ใน โปรแกรม Dream waver นั่นเอง
ด้วยคุณสมบัตินี้จึงทำให้การทำงานด้วย DFM2HTML 6.1 เป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะแทนที่เราจะต้องมานั่งจดจดโค๊ด HTML ที่ไม่ยุงยากแต่เยอะ เราก็มาทำงานในส่วนของ Design ซะสามารถเลือกสร้าง ตาราง ,วัตถุ,กรอบ อะไรต่าง ๆ ได้ง่ายและสบายกว่าการใช้ภาษา HTML ปกติมาก ถึงจะไม่ได้ยืดหยุ่นเท่า Dream waver ก็ตาม.

Download DFM2HTML 6.1