วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมสร้างแผ่นบูตฉุกเฉิน Avira AntiVir Rescue System อับเดท 23 ธค. 2554


 Avira AntiVir Rescue System  ฟรีโปรแกรมสำหรับสร้างแผ่น CD เพื่อทำการบูตเครื่องคอมพิวเตอร์เอาไว้ใช้ในเวลาที่เครื่องไม่สามารถบูตขึ้นมาอย่างปกติได้ โดยแผ่นบูตนี้จะมีความสามารถอยู่ 3 อย่างด้วยกันคือ
1. ซ่อมแซมไฟล์ระบบของ Windows เพื่อให้ Windows สามารถบูตได้อีกครั้งหนึ่ง
2.ใช้เพื่อ backup ข้อมูลที่อยู่ใน Harddisk มาใส่ไว้ยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะทำการลง Windows ใหม่ (ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมไฟล์ระบบได้)
3.ใช้เพื่อค้นหาและกำจัดไวรัสที่อยู่ใน Harddisk โดยใช้ แอนตี้ไวรัส ร่มแดง และฐานข้อมูลไวรัสล่าสุด อับเดท 23 ธค. 2554