วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์| Shutdown Timer 3.0


Shutdown Timer 3.0 ฟรีโปรแกรมสำหรับตั้งเวลาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเราสามารถกำหนดได้หลายอย่างมากว่าจะให้มันปิดเมื่อมีเงื่อนไขอย่างไร เช่นปิดเมื่อถึงเวลา,ปิดเมื่อ CPU หรือ RAM ถูกใช้ไปจนเหลือน้อยกว่าเท่าใด ๆหรือให้ shutdown เมื่ออุณหภูมิของ CPU ขึ้นสูงกว่าที่กำหนดไว้
เป็นต้นและนอกจากการตั้งเวลาปิดยังสามารถเลือกให้มันทำงานอื่น ๆ ได้อีกเช่น
Restart,logoff,Hibernate,standby,เปิดไฟล์,เปิดหน้าเว็บไซด์