วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Right Click Enhancer Portable 2.2.1 | โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ่มคลิ๊กขวา


Right Click Enhancer Portable 2.2.1  ฟรีโปรแรกมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ่ม "คลิ๊กขวา" ให้มีมากขึ้นด้วยความสามารถในการเพิ่มคำสั่งต่าง ๆ ลงไปได้ เช่นการเพิ่ม folder ที่ใช้งานบ่อยลงไปคลิ๊กขวาปุ๊บก็เปิดได้เลย หรือการเพิ่มโปรแรกมต่าง ๆ ลงไป 


นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความสามารถของ Send to ให้สามารถส่งไฟล์ต่าง ๆ ที่เราเลือกไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ตรงตามความต้องการและความสามารถอื่น ๆ อีกมากมายตามแต่คุณจะจินตนาการได้ ก็สามารถจับใส่ไปได้ทั้งหมด  นี่แหละสิ่งที่ตามหามานาน 
แต่ระวังอย่าใส่มากไปนะครับ คำสั่งมันจะล้นหน้าจอทำให้มองบางตัวไม่เห็นอีก.