วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Bit comet 0.70 | torrent client ที่เว็บบิทแนะนำให้ใช้


Bit comet 0.70 โปรแกรม Torrent client ที่ผู้ให้บริการเว็บบิททั้งหลายแนะนำให้้ใช้ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง (Peer 2 Peer) ที่ได้มาตฐานมากที่สุดและรองรับกับสคริปเว็บ Bit torrent ต่าง ๆ แทบทุกสคริป จัึงทำให้ Bit Comet 0.70 ยังคงเป็นที่นิยม
ถึงแม้ว่าจะมีเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ที่มีความสามารถมากกว่าออกมามากมายแล้วก็ตาม

ปล.การใช้งานเว็บบิทนั้น ควรคำนึงถึงหลักต่าง ๆ ดังนี้
1.ไม่โหลดไฟล์ที่มีลิขสิทธิ
2.ไม่โหลดบิทขณะใช้เน็ตร่วมกับคนอื่น เพราะเราจะสูบแบนวิชทั้งหมดมาทำให้คนอื่นใช้งานไม่ได้
3.ใช้เผยแพร่ จ่ายแจก ข้อมููลที่มีประโยชน์และฟรี
เทคโนโลยีมี 2 ด้านหากเราเลือกใช้แต่ด้านดีย่อมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับตัวเราและผู้อื่นได้นะครับ