วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Advanced IP Scanner 2.1.200 | โปรแกรมตรวจสอบคอมพิวเตอร์ในวง LAN ของเรา


Advanced IP Scanner 2.1.200  ฟรีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบ รายละเอียดของคอมพิวตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ใน Network เดียวกับเรา สามารถบอกได้ทั้ง ชื่อ,หมายเลข Ip  และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องนั้น ๆ ได้ 


และถ้าคุณใช้โปรแกรม Radmin remote access คุณก็จะสามารถสั่ง เปิด(Wake up) ปิด (Shut down) เครื่องต่าง ๆ เหล่านั้นได้ด้วยโดยไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ Administrator อีกด้วย 

คุณสามารถใช้ Advanced IP Scanner 2.1.200 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แปลกปลอมที่แอบเข้ามาอยู่ในระบบของคุณผ่าน Wireless LAN หรือช่องทางอื่น ๆ และสั่งปิดพวกมันไปได้

นับว่าเป็นโปรแกรมช่วยดูแล Network ที่มีประโยชน์มากเลียทีเดียวเหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ๆ